logo sumo
0%
Chúng tôi là ai?
Tiền thân của chúng tôi được xây dựng từ tập thể các Kỹ sư, nhà Khoa học với trên 12 năm kinh nghiệm thực hiện dự án, cũng như phối hợp cùng các chuyên gia cùng lĩnh vực từ các trường Đại học khu vực, các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước, các công ty ứng dụng & sản xuất… Chúng tôi sẵn sàng cung cấp nền tảng phần cứng công nghệ mạnh mẽ và đa giải pháp sáng tạo, mang tính ứng dụng hiệu quả cao vào thực tiễn đời sống.

SUMO Solutions Việt Nam là công ty ứng dụng đa giải pháp, dựa trên nền tảng thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) áp dụng vào các lĩnh vực:
  • Dân dụng
  • Công nghiệp
  • Nông nghiệp
  • Nghiên cứu khoa học
  • Truyền thông đa phương tiện
Tầm nhìn Tầm nhìn
Tầm nhìn
Sumo Solutions đặt ra mục tiêu phát triển và ứng dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV) có trí tuệ nhân tạo thông minh (AI) vào các lĩnh vực khảo sát – tái tạo và phát triển nền tảng Công – Nông nghiệp – Giải trí tại thị trường Việt Nam cập nhật xu hướng Công nghiệp 4.0 trên thế giới.
Sứ mệnh Sứ mệnh
Sứ mệnh
Ứng dụng Robot hoá và Trí thông minh nhân tạo đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, sạch đẹp, an toàn và bền vững hơn.
Mô hình kinh doanh
Chúng tôi không chỉ xây dựng nguồn nhân lực trong nước, mà còn tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác ngước ngoài, để cùng xây dựng, phát triển và hợp tác đầu tư vào Việt Nam. Từ đó, chúng tôi tạo ra sự phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực ứng dụng máy bay không người lái (UAVs), trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng mới, nghiên cứu khoa học, giải trí đa phương tiện,...
Mô hình kinh doanh