logo sumo
0%
Chúng tôi làm gì?
Khảo sát năng lượng
Khảo sát năng lượng
 • Khảo sát và quan trắc năng lượng:
  thuỷ điện, phong điện
  , quang điện, nhà máy,
  khu công nghiệp.
 • Thăm dò – quay chụp và hỗ trợ xây lắp – bảo trì các tuyến dây dẫn năng lượng, tuyến đường ống (chất lỏng – chất khí…), tuyến giao thông (đê đập – cầu dẫn – hầm chui…)
Khảo sát bản đồ
Khảo sát bản đồ
 • Khảo sát, số hoá và thành lập bản đồ quy hoạch, bình đồ, mặt cắt địa hình khu vực khảo sát theo tỉ lệ: 1/500, 1/1000, 1/2000 trong xây dựng dân dụng – công Nghiệp – giao thông cầu đường – hầm mỏ.
Khảo sát thực nghiệm
Khảo sát thực nghiệm
 • Số hoá và tiên lượng khối lượng công việc thực hiện các dự án dân dụng – công nghiệp.
 • Số hoá và phục dựng không gian 3 chiều (3D Model) tỉ lệ 1/1 các dự án, công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp – giao thông – bảo tồn lịch sử….
Khảo sát nông nghiệp
Khảo sát nông nghiệp
 • Hỗ trợ gieo trồng, bơm phun hoá chất, khảo sát và quay chụp đơn tuyến, đa tuyến thảm thực vật và nền dinh dưỡng nông nghiệp (NVI, NVDI, COC…..)
Khảo sát lâm nghiệp</li></ul>
Khảo sát lâm nghiệp
 • Số hoá và dự báo dự trữ tài nguyên môi trường: rừng, cây xanh, khí thải, nhiệt thải, ...
 • Quay chụp và báo cáo lâm nghiệp (Đất – Cây – Nước – Sinh Vật…)
Khảo sát và An toàn công cộng
Khảo sát và An toàn công cộng
 • Hỗ trợ diễn tập tìm kiếm
 • Hỗ trợ thực nghiệm cứu hộ.
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Ứng dụng Robotic, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) trong bay chụp, khảo sát phục vụ các dự án, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn: quan trắc đặc biệt như lún, nghiêng, nứt, gãy, khe nhiệt, khí độc, nhận dạng vật thể.
Đa phương tiện
Đa phương tiện
 • Cập nhật theo xu hướng thời đại công nghệ để có khả năng cung cấp các thiết bị quay chụp trên không như: phục vụ giải trí, trình diễn, truyền dẫn truyền hình trực tiếp, phục vụ công tác công nghiệp Truyền Hình – Điện Ảnh.
Đối tác nói gì về chúng tôi?
"We were able to access a world class team of SEO consultant, developers & UXUI designers assembled to our needs. The project was completed on time and on budget, a rare occurrence in this industry. We now have a team that we can always go to whenever we need!"
Min
FCB Agency (United States)
"We were able to access a world class team of SEO consultant, developers & UXUI designers assembled to our needs. The project was completed on time and on budget, a rare occurrence in this industry. We now have a team that we can always go to whenever we need!"
Min
FCB Agency (United States)
"We were able to access a world class team of SEO consultant, developers & UXUI designers assembled to our needs. The project was completed on time and on budget, a rare occurrence in this industry. We now have a team that we can always go to whenever we need!"
Min
FCB Agency (United States)