logo sumo
0%
Projects
XUÂN THIỆN GROUP
XUÂN THIỆN GROUP
 • Xuân Thiện Ea Súp PV 1-2-3-4-5 Đăk Lăk
 • Công suất hệ thống 830 MWDc
 • Trạm điện 500 KV
XUÂN THIỆN GROUP
 • Xuân Thiện Ea Súp PV 1-2-3-4-5 Đăk Lăk
 • Công suất hệ thống 830 MWDc
 • Trạm điện 500 KV
XUÂN THIỆN GROUP
XUÂN THIỆN GROUP
 • Xuân Thiện Thuận Bắc PV Giai đoạn 1 & 2 Ninh Thuận
 • Công suất hệ thống 258 MWDc
 • Trạm điện 200 KV
XUÂN THIỆN GROUP
 • Xuân Thiện Thuận Bắc PV Giai đoạn 1 & 2 Ninh Thuận
 • Công suất hệ thống 258 MWDc
 • Trạm điện 200 KV
THUẬN NAM DLG
THUẬN NAM DLG
 • Thuận Nam Đức Long PV - Ninh Thuận
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
THUẬN NAM DLG
 • Thuận Nam Đức Long PV - Ninh Thuận
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
TECHNOLOGY RESOURCES ENERGY. JCS
TECHNOLOGY RESOURCES ENERGY. JCS
 • Ia Pet Dak Doa 1-2 Wind Farm
 • Công suất hệ thống 209 MWDc
TECHNOLOGY RESOURCES ENERGY. JCS
 • Ia Pet Dak Doa 1-2 Wind Farm
 • Công suất hệ thống 209 MWDc
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
 • Thiên Tân 1.4 PV - Ninh Thuận
 • Công suất hệ thống 100 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
 • Thiên Tân 1.4 PV - Ninh Thuận
 • Công suất hệ thống 100 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
 • Mỹ Hiệp PV
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
 • Mỹ Hiệp PV
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
 • Phước Ninh PV
 • Công suất hệ thống 45 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
T&T GROUP của SHARP ENERGY CORP
 • Phước Ninh PV
 • Công suất hệ thống 45 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
T&T GROUP của HAWEE ENERGY
T&T GROUP của HAWEE ENERGY
 • Hồng Liêm 3 PV
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
T&T GROUP của HAWEE ENERGY
 • Hồng Liêm 3 PV
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SUPER CORP VIỆT NAM
SUPER CORP VIỆT NAM
 • Văn Giáo PV Giai đoạn 1 & 2 - An Giang
 • Công suất hệ thống 100 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SUPER CORP VIỆT NAM
 • Văn Giáo PV Giai đoạn 1 & 2 - An Giang
 • Công suất hệ thống 100 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SUPER CORP VIỆT NAM
SUPER CORP VIỆT NAM
 • Phan Lâm PV - Bình Thuận
 • Công suất hệ thống 37 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SUPER CORP VIỆT NAM
 • Phan Lâm PV - Bình Thuận
 • Công suất hệ thống 37 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SUPER CORP VIỆT NAM
SUPER CORP VIỆT NAM
 • Bình An PV - Bình Thuận
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SUPER CORP VIỆT NAM
 • Bình An PV - Bình Thuận
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SAO MAI GROUP
SAO MAI GROUP
 • Sao Mai An Hảo PV Giai đoạn 1 - An Giang
 • Công suất hệ thống 104 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SAO MAI GROUP
 • Sao Mai An Hảo PV Giai đoạn 1 - An Giang
 • Công suất hệ thống 104 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SAO MAI GROUP
SAO MAI GROUP
 • Euro Plast PV - Long An
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
SAO MAI GROUP
 • Euro Plast PV - Long An
 • Công suất hệ thống 50 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
NRBiz PV - Tây Ninh
NRBiz PV - Tây Ninh
 • NRBiz PV - Tây Ninh
 • 1 MWDc
NRBiz PV - Tây Ninh
 • NRBiz PV - Tây Ninh
 • 1 MWDc
LangHam 1 & 2 PV - Tây Ninh
LangHam 1 & 2 PV - Tây Ninh
 • LangHam 1 & 2 PV - Tây Ninh
 • 2 MWDc
LangHam 1 & 2 PV - Tây Ninh
 • LangHam 1 & 2 PV - Tây Ninh
 • 2 MWDc
Lộc Thịnh PV - Bình Phước
Lộc Thịnh PV - Bình Phước
 • Lộc Thịnh PV - Bình Phước
 • 3 MWDc
Lộc Thịnh PV - Bình Phước
 • Lộc Thịnh PV - Bình Phước
 • 3 MWDc
Lộc Thành PV - Bình Phước
Lộc Thành PV - Bình Phước
 • Lộc Thành PV - Bình Phước
 • 2 MWDc
Lộc Thành PV - Bình Phước
 • Lộc Thành PV - Bình Phước
 • 2 MWDc
Hồng Liêm 1-2-3-5 PV - Bình Thuận
Hồng Liêm 1-2-3-5 PV - Bình Thuận
 • Hồng Liêm 1-2-3-5 PV - Bình Thuận
 • 4 MWDc
Hồng Liêm 1-2-3-5 PV - Bình Thuận
 • Hồng Liêm 1-2-3-5 PV - Bình Thuận
 • 4 MWDc
HANWHA ENERGY
HANWHA ENERGY
 • Cam Lâm PV
 • Công suất hệ thống 100 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
HANWHA ENERGY
 • Cam Lâm PV
 • Công suất hệ thống 100 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
GULT ENERGY Dev PIc THAILAND
GULT ENERGY Dev PIc THAILAND
 • GULF TN1-TN2 PV
 • Công suất hệ thống 119 MWDc
 • Trạm điện 200 KV
GULT ENERGY Dev PIc THAILAND
 • GULF TN1-TN2 PV
 • Công suất hệ thống 119 MWDc
 • Trạm điện 200 KV
GPEEC
GPEEC
 • Đồng Phú Cường Rooftop PV - Đồng Nai
 • Công suất hệ thống 6 MWDc
GPEEC
 • Đồng Phú Cường Rooftop PV - Đồng Nai
 • Công suất hệ thống 6 MWDc
GPEEC
GPEEC
 • Slighting Rooftop PV - Đồng Nai
 • Công suất hệ thống 2 MWDc
GPEEC
 • Slighting Rooftop PV - Đồng Nai
 • Công suất hệ thống 2 MWDc
KCN Ánh Hồng PV - Tây Ninh
KCN Ánh Hồng PV - Tây Ninh
 • KCN Ánh Hồng PV - Tây Ninh
 • 2 MWDc
KCN Ánh Hồng PV - Tây Ninh
 • KCN Ánh Hồng PV - Tây Ninh
 • 2 MWDc
Excado Rooftop PV - Ninh Thuận
Excado Rooftop PV - Ninh Thuận
 • Excado Rooftop PV - Ninh Thuận
 • 2 MWDc
Excado Rooftop PV - Ninh Thuận
 • Excado Rooftop PV - Ninh Thuận
 • 2 MWDc
BMT SOLAR của EPC ERS VIỆT NAM
BMT SOLAR của EPC ERS VIỆT NAM
 • BMT PV
 • Công suất hệ thống 30 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
BMT SOLAR của EPC ERS VIỆT NAM
 • BMT PV
 • Công suất hệ thống 30 MWDc
 • Trạm điện 110 KV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8
 • Hàm Kiệm 1 PV
 • Công suất hệ thống 46 MWDc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8
 • Hàm Kiệm 1 PV
 • Công suất hệ thống 46 MWDc
AMI KHANH HOA by EPC ERC VIỆT NAM
AMI KHANH HOA by EPC ERC VIỆT NAM
 • Ami Khanh Hoa PV
 • 50 MWDc System Power
 • 110 KV Power Station
AMI KHANH HOA by EPC ERC VIỆT NAM
 • Ami Khanh Hoa PV
 • 50 MWDc System Power
 • 110 KV Power Station
BIM GROUP - EPC của BOUYGUES
BIM GROUP - EPC của BOUYGUES
 • BIM 2 -18N PV Ninh Thuan
 • 250 MWDc System Power
 • 200 KV Power Station
BIM GROUP - EPC của BOUYGUES
 • BIM 2 -18N PV Ninh Thuan
 • 250 MWDc System Power
 • 200 KV Power Station